Vragenlijst Herstelbemiddeling
Aan de Katholieke Hogeschool Limburg, Departement Sociaal-Agogisch Werk loopt een onderzoek naar herstelbemiddeling. De bedoeling van dit onderzoek is om meer te weten te komen over hoe herstelbemiddeling verloopt en wat betrokkenen van herstelbemiddeling vinden. Jouw mening is belangrijk. Op die manier kunnen we in de toekomst rekening houden met jouw opmerkingen. We willen jou daarom vragen deze vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
 
Deze vragenlijst is vertrouwelijk. Het slachtoffer, je ouders/opvoeders, de bemiddelaar, de procureur en de jeugdrechter komen niet te weten wat je hebt ingevuld. We vragen je om de vragenlijst eerlijk in te vullen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel je persoonlijke mening telt. Kies daarom het antwoord dat het best bij jou past. Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt in de volgorde zoals ze staan weergegeven.
Bij vragen kan je terecht bij Ilse Smits (ilse.smits@khlim.be of 0475/63 22 13)
1. Wat is je geslacht?
2.
3. Wie heeft jou doorverwezen naar herstelbemiddeling? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
4. Hoe werd je geïnformeerd over herstelbemiddeling? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
5. Welke bemiddelingsdienst contacteerde jou rond de herstelbemiddeling?
6.
7. Was het voor jou duidelijk dat je vrijwillig kon deelnemen aan herstelbemiddeling?
8. Wie heeft je overtuigd om deel te nemen aan herstelbemiddeling? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
Vul aan
 
9. Welke gespreksthema's kwamen aan bod tijdens je eerste gesprek met de bemiddelaar? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
10. Waar ging het eerste gesprek met de bemiddelaar door?
 
 
Vul aan
 
11. Wie was er aanwezig tijdens het eerste gesprek met de bemiddelaar? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
Vul aan
 
12. Legde de bemiddelaar duidelijk uit wat je van een rechtstreeks gesprek met het slachtoffer kon verwachten?
13. Wie heeft je overtuigd om deel te nemen aan een rechtstreeks gesprek met het slachtoffer? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
Vul aan
 
14. Waarom was er een rechtstreeks gesprek met het slachtoffer? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  Ik wou mijn excuses aanbieden            
  Ik wou angst bij het slachtoffer wegnemen            
  Ik wou duidelijk maken dat ik mijn leven wilde beteren            
  Ik wou mijn schuldgevoel verminderen            
  Ik wou iets leren            
  Ik wilde praten met het slachtoffer over wat er gebeurd was            
  Ik had spijt            
  Ik kreeg dan strafvermindering            
  Ik voelde mij daartoe verplicht            
  Ik wou afsluiten wat er gebeurd was            
  Ik wou vergeving vragen            
  Ik hoopte dat de schadevergoeding zou verminderen            
  Ik wou dat het slachtoffer begrip zou tonen            
  Ik wou dat we samen een oplossing zouden vinden            
15.
16. Wie was nog aanwezig tijdens het rechtstreeks gesprek met het slachtoffer? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
17. Wie mocht eerst het woord nemen tijdens het rechtstreeks gesprek met het slachtoffer?
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
18. Wat deed de bemiddelaar tijdens het rechtstreeks gesprek met het slachtoffer? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  De bemiddelaar ondersteunde mij en mijn ouders            
  De bemiddelaar ondersteunde het slachtoffer            
  De bemiddelaar zorgde ervoor dat we bleven praten            
  De bemiddelaar maakte de bedoeling van het gesprek duidelijk            
  De bemiddelaar stelde vragen en stuurde ons daardoor in een bepaalde richting            
  De bemiddelaar stelde vragen zonder ons in een bepaalde richting te sturen            
  De bemiddelaar zorgde voor een veilige sfeer            
  De bemiddelaar vroeg respect te hebben voor alle partijen            
  De bemiddelaar vroeg om naar mekaar te luisteren            
19.
20. Wie hield er tijdens het rechtstreeks gesprek met het slachtoffer rekening met jouw verhaal en opvattingen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
21. Wat gebeurde er tijdens het rechtstreeks gesprek met het slachtoffer? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  Ik heb mijn excuses aangeboden            
  Ik heb de angst bij het slachtoffer kunnen wegnemen            
  Ik heb duidelijk gemaakt dat ik mijn leven wilde beteren            
  Ik heb mijn schuldgevoel kunnen verminderen            
  Ik heb met het slachtoffer gepraat over wat er gebeurd was            
  Ik heb vergeving kunnen vragen            
  Ik heb de schadevergoeding kunnen verminderen            
  Ik heb alles kunnen zeggen wat ik wilde            
  Ik heb mijn spijt betuigd            
  We hebben samen een oplossing kunnen vinden            
  We hebben duidelijke afspraken kunnen maken            
  Het slachtoffer heeft begrip voor mij getoond            
  Het slachtoffer heeft mijn excuses aanvaard            
  Het slachtoffer uitte verwachtingen die in proprotie waren met wat ik gedaan had            
  Het was confronterend om te horen wat het slachtoffer te zeggen had            
  Het was goed om te horen wat het slachtoffer te zeggen had            
22.
23. Zou je opnieuw kiezen voor een rechtstreeks gesprek met het slachtoffer?
 
 
24. Waarom zou je niet opnieuw kiezen voor een rechtstreeks gesprek met het slachtoffer? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  Ik vond de confrontatie te pijnlijk            
  Ik vond de confrontatie te eng            
  Ik was te beschaamd            
  De bemiddelaar trok partij voor het slachtoffer            
25.
26. Welke afspraken werden er gemaakt tijdens het rechtstreeks gesprek met het slachtoffer? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
Vul aan
 
 
27. Wat hield de schadevergoeding in? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
Vul aan
 
28. Hoe heb je de schadevergoeding betaald? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
29. Wie was tevreden met deze afspraken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
30. Wie keek er op toe dat de afspraken werden nageleefd? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
31. Waren er sancties bij het niet naleven van de afspraken?
 
 
32.
33. Hoe heb je de aanwezigheid van je ouder(s)/opvoeder(s) tijdens de herstelbemiddeling ervaren? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  Ik ervaarde mijn ouder(s)/opvoeder(s) als een last            
  Ik ervaarde mijn ouder(s)/opvoeder(s) als een steun            
  Ik voelde mij veroordeeld door mijn ouder(s)/opvoeder(s)            
  Ik mocht veel zelf beslissen van mijn ouder(s)/opvoeder(s)            
  Ik voelde mij gedomineerd door mijn ouder(s)/opvoeder(s)            
  Ik voede mij onder druk gezet door mijn ouder(s)/opvoeder(s) om spijt te tonen            
  Mijn ouder(s)/opvoeder(s) zeiden hoe ik mij moest gedragen            
  Ik voelde mij nog meer beschaamd door de aanwezigheid van mijn ouder(s)/opvoeder(s)            
34.
35. Hoe heb je de aanwezigheid van de bemiddelaar tijdens de herstelbemiddeling ervaren? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  De bemiddelaar stelde zich neutraal op            
  De bemiddelaar gaf enkel informatie door als ik mijn toestemming hiervoor gaf            
  De bemiddelaar gaf informatie over wat hij deed            
  De bemiddelaar kon zich verplaatsen in mijn situatie            
36.
37. Werd je na de herstelbemiddeling op de hoogte gebracht van de beslissing van het parket?
 
 
 
38. Welke beslissing werd er genomen?
 
 
Vul aan
 
39. Wat heb je uit de herstelbemiddeling geleerd? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  Ik kan slachtoffer zijn van wat ik doe            
  Vergeving kan leiden tot herstel            
  Beschadigde relaties kunnen hersteld worden            
  Mijn familie voelt de gevolgen van wat ik doe            
  Herhaling moet vermeden worden            
  Het is nodig dat ik mij anders gedraag            
  Er zijn andere oplossingen dan geweld            
  Mijn gedrag heeft onwenselijke gevolgen            
  Ik heb niets geleerd uit de herstelbemiddeling            
40.
41. Wat zijn voor jou de gevolgen van de herstelbemiddeling? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  Ik heb de materiële schade kunnen herstellen            
  Ik heb de relatie met het slachtoffer kunnen herstellen            
  Ik heb minder kans om opnieuw een delict te plegen            
  Ik kreeg strafvermindering            
  Ik heb kunnen afsluiten wat er gebeurd was            
  Ik beschouw herstelbemiddeling als een straf            
42.
43. Heb je na de herstelbemiddeling nog contact gehad met de bemiddelaar?
 
 
44. Waarover heb je het na de herstelbemiddeling nog gehad met de bemiddelaar? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
Vul aan
 
45. Had je het gevoel dat je na de herstelbemiddeling het hele gebeuren kon afronden?
 
 
46. Wat had je na de herstelbemiddeling nog nodig om het hele gebeuren af te ronden? Duid voor elke uitspraak aan in hoeverre je er wel of niet mee eens bent.
             
  Een gesprek met de bemiddelaar            
  Een gesprek met het slachtoffer            
  Een gesprek met mijn ouder(s)/opvoeder(s)            
  Vergeving van het slachtoffer            
  Vergeving van mijn ouder(s)/opvoeder(s)            
  Dat iedereen mij met rust liet            
47.
48.
49. Pleegde je het delict alleen?
 
 
50.
51. Waarom heb je het delict gepleegd? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
52. Hoe reageerden je ouder(s)/opvoeder(s) toen ze hoorden dat je een delict had gepleegd? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
Vul aan
 
53. Had je ervoor al een delict gepleegd?
54. Kende je het slachtoffer?
 
 
55. Van waar kende je het slachtoffer? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
Vul aan
 
56. Was je bevriend met het slachtoffer?
 
 
57. Is je vriendschap hersteld door de herstelbemiddeling?
58. Werd de herstelbemiddeling gecombineerd met een andere maatregel of sanctie?
 
 
 
59. Met welke maatregel of sanctie werd herstelbemiddeling gecombineerd? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
Vul aan
 
60. Heb je na de herstelbemiddeling nog een delict gepleegd?
61. In welk land ben je geboren?
 
Vul aan
 
62. In welk land is je vader geboren?
 
Vul aan
 
63. In welk land is je moeder geboren?
 
Vul aan
 
64. Welk onderwijs volg je momenteel?
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
65. Wat is het hoogste diploma dat je al hebt behaald?
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
66. Werk je momenteel?
67. Waar woon je?
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
68. Wie woont er bij jou? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan
 
Druk op 'Verzend' om je antwoorden door te sturen. Bedankt voor je medewerking.
 

http://www.snapsurveys.com/